Tháng Năm ngày Hạ mùa sen nở Nhắc nhở cháu con những sớm chiều.